วิธีป้องกันราขึ้นเลนส์กล้อง ที่ผู้ใช้กล้องทุกคนควรรู้ไว้

วิธีป้องกันราขึ้นเลนส์กล้อง ที่ผู้ใช้กล้องทุกคนควรรู้ไว้

ผู้ที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพ อาจจะมีการเก็บรักษากล้องไว้เป็นอย่างดีแต่ก็อย่าลืมไปว่าเลนส์กล้องก็เป็นสิ่งที่สำคัญอีกถึงอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานนั้นควรเก็บรักษาและมี วิธีป้องกันราขึ้นเลนส์กล้อง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการถ่ายภาพของคุณอย่างยิ่งซึ่งจะทำให้ภาพที่ได้ออกมานั้นมีคุณภาพที่ไม่สวยงามและอาจทำให้เลนส์นั้นไม่สามารถใช้งานต่อไปได้อีกเลย เทคนิคการถ่ายภาพ ดังนั้นผู้ใช้กล้องควรศึกษาวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เปลี่ยนกล้องนั้นมีราขึ้นซึ่งจะส่งผลเสียเป็นอย่างมาก

วิธีป้องกันราขึ้นเลนส์กล้อง เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพซึ่งหากขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อส่งล้างเลนส์นั้นก็จะมีราคาที่สูงแต่ถ้าหากขึ้นเป็นจำนวนมากอาจทำให้ท่านนั้นเสียเลนนั้นไปได้เลยดังนั้นวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้ราขึ้นเลนส์กล้องจึงเป็นวิธีที่จะช่วยรักษากล้องของท่านได้ โดยมีวิธีการป้องกันและรักษาเลนส์กล้องดังนี้

วิธีป้องกันราขึ้นเลนส์กล้อง

วิธีป้องกันราขึ้นเลนส์กล้อง เก็บกล้องไว้ในที่ที่ไม่มีความชื้น

ิธีป้องกันราขึ้นเลนส์กล้อง วิธีแรกที่อยากแนะนำ ก็คือ เก็บรักษาเลนส์กล้องไว้ในภาชนะที่ดูดความชื้น ราที่ขึ้นอยู่บนเลนส์กล้องนั้น โดยส่วนมากแล้วจะเกิดจากความชื้น

หากมีการเก็บรักษาที่ไม่ดีก็จะทำให้มีราขึ้นบนหน้าเลนส์เป็นจำนวนมากดังนั้นการเก็บรักษาไว้ในภาชนะที่ดูดความชื้นจะช่วยลดการเกิดราบนเลนส์กล้องได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากท่านนั้นไม่มีภาชนะเพื่อดูดความชื้นก็สามารถใช้ศาลดูดความชื้นช่วยในการลดความชื้นได้อีกด้วย

วิธีป้องกันราขึ้นเลนส์กล้อง เก็บกล้องไว้ในที่ที่ไม่มีความชื้น

ิธีป้องกันราขึ้นเลนส์กล้อง วิธีที่สองที่อยากแนะนำ ก็คือ เก็บเลนส์กล้องไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเท ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนั้น จะช่วยลดความชื้นได้เป็นอย่างดีซึ่งความชื้นนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดราบนเลนส์กล้อง และผู้ใช้งานนั้นควรหมั่นดูแลทำความสะอาดเลนส์กล้องเพื่อเป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันราขึ้นเลนส์กล้องได้

วิธีป้องกันราขึ้นเลนส์กล้อง เก็บเลนส์ไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเท

สำหรับท่านที่เกิดปัญหาราขึ้นเลนส์กล้องและกำลังมองหาวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาก็สามารถนำ 2 วิธีที่เราแนะนำนี้ไปใช้ในการเก็บรักษาเลนส์กล้อง เพื่อให้สามารถถ่ายภาพได้สวยงามปราศจากลาที่เป็นสาเหตุกวนใจของผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเป็นอย่างมาก